Trường Trung Tiểu học Việt Anh

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi tin rằng trong môi trường học yêu thương và vui vẻ, năng động và hiện đại, trẻ em có thể phát triển tiềm năng ở mức cao nhất và niềm vui khám phá kiến thức sẽ là một hành trình dài suốt cuộc đời.
Sứ mạng của trường Việt Anh:

 • Tạo lập môi trường học thân thiện, vui tươi và hiện đại để việc học trở nên thú vị, nhẹ nhàng và dễ tiếp thu.
 • Xây dựng nhân cách đạo đức và sự tôn trọng giữa cá nhân để giúp các bạn trẻ phát triển sự tự tin và tự trọng nơi chính mình.
 • Xây dựng tính kỷ luật cao và khả năng tự học, tự khám phá tri thức để các em ý thức việc học là một hành trình dài suốt cuộc đời.

Với sứ mạng trên chúng tôi tập trung vào 4 hướng chính để phát triển nơi các em học sinh:

 • Trí tuệ và kiến thức
 • Nguyên tắc đạo đức
 • Khả năng cân bằng cảm xúc
 • Kỹ năng quan hệ giao tiếp xã hội

Về Trí tuệ và Kiến thức chúng tôi tập trung vào các khía cạnh sau:

 • Khả năng trí tuệ
 • Khả năng tự suy nghĩ
 • Sự hiểu biết kiến thức theo từng cấp độ
 • Khả năng tự học và ý thức học suốt đời

Về nguyên tắc đạo đức, chúng tôi tập trung vào các khía cạnh sau:

 • Ý thức tôn trọng pháp luật
 • Sự chân thật và trung tín
 • Các nguyên tắc liên quan đến luân thường đạo lý

Về khả năng cân bằng cảm xúc chúng tôi tập trung vào các lãnh vực sau:

 • Nhận thức được các cảm xúc của chính mình
 • Có khả năng đồng cảm với người khác
 • Biết cách điều khiển (quản lý, tự chế) cảm xúc của mình
 • Biết cách chữa lành những tổn thương tình cảm
 • Hòa nhập bốn kỹ năng trên: biết tương giao tình cảm