Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Bắc Âu

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung tâm Ngoại ngữ Đại Bắc Âu - Great Northern Europe English Center (NEU) được thành lập theo quyết định số 1820/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương, là Trung tâm đào tạo Anh ngữ với quy mô lớn, phong phú và chuyên sâu được xây dựng theo chương trình Anh ngữ hiện đại theo tiêu chuẩn của hệ thống Cambridge.