slider image

Việc làm tại Dĩ An Bình Dương

Danh sách việc làm tại Dĩ An Bình Dương đang được tuyển dụng

7 - 12 triệu
Ngày đăng: 17/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
15 - 18 triệu
Ngày đăng: 17/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
8 - 15 triệu
Ngày đăng: 17/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
18 - 23 triệu
Ngày đăng: 17/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
6 - 10 triệu
Ngày đăng: 17/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
8 - 12 triệu
Ngày đăng: 10/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
10 - 15 triệu
Ngày đăng: 09/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
Thương lượng
Ngày đăng: 08/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
11 - 15 triệu
Ngày đăng: 08/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
Thương lượng
Ngày đăng: 08/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
Thương lượng
Ngày đăng: 05/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
7 - 10 triệu
Ngày đăng: 05/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
Thương lượng
Ngày đăng: 05/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
9 - 15 triệu
Ngày đăng: 05/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024
Thương lượng
Ngày đăng: 05/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2024

Thông tin doanh nghiệp và cơ hội việc làm tại Dĩ An Bình Dương

Dĩ An là một trong ba đô thị lớn có tốc độ phát triển kinh tế mạnh nhất trực thuộc tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Với 6 khu công nghiệp lớn: KCN Sóng Thần 2, KCN Tân Đông Hiệp A, KCN dệt may Bình An,... và 2 cụm công nghiệp là Cụm CN Tân Bình và cụm CN Tân Đông Hiệp. Do đó, nhu cầu tuyển dụng công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Dĩ An Bình Dương rất lớn.

Mục lục