Công Ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprise Việt Nam

  •  Công Ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprise Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Yow Gaol Electrical Enterprises được thành lập năm 1999, Công Ty tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tủ điện Yow Gaol Việt Nam, tại: Khu Phố 1, Phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, với tên gọi đầy đủ là: Công Ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprises Việt Nam.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN