Công Ty TNHH TOPBAND Việt Nam

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường
Sản xuất thiết bị truyền thông, điện tử
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử