Công Ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Sơn CN Thái Dương là công ty sản xuất sơn và chất phủ trên bề mặt kim loại, gỗ, tường và nhựa.. Cung cấp các Sản phẩm công nghệ, kỹ thuật cao và chuyên nghiệp với chế độ dịch vụ tốt nhất, đạt được sự tín nhiệm cao của khách hàng.

Qua quá trình hoạt động đến nay các thành viên chủ chốt của Công ty TNHH Sơn Công  Nghiệp Thái Dương đều đã trải qua 10 – 15 năm kinh nghiệm và đã được đào tạo, trưởng thành cũng như đã thành công trong môi trường cạnh tranh quốc tế chuyên nghiệp