Công Ty TNHH Seven Colors

  • Công Ty TNHH Seven Colors

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH SEVEN COLORS được thành lập vào tháng 8/2018. Nhà Máy Sản Xuất đặt tại SÓC TRĂNG.

Sau một thời gian nghiên cứu, chắt lọc tinh hoa từ công nghệ nấu bia tiên tiến đã tạo nên chuẩn mực mới, định hướng mới trong việc phân khúc thị trường Bia & NGK Việt Nam. 

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN