Công Ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam

  • Công Ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

POLY-POXY COATINGS cung cấp nhiều loại sản phẩm sơn phủ có thể tùy chỉnh, không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu và điều kiện hoạt động của khách hàng, đồng thời là sản phẩm tiên tiến nhất của thị trường trong việc phát triển các sản phẩm dùng nước. Chúng tôi cung cấp một bộ lớp phủ có thể tùy chỉnh để cung cấp các giải pháp và đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng.

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN