Công Ty TNHH NNR Global Logistics (Việt Nam)

  • Công Ty TNHH NNR Global Logistics (Việt Nam)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

NNR là một thành viên của Tập đoàn Nishitetsu có bề dày lịch sử và được công nhận là nhà cung cấp các sản phẩm chất lượng cao kể từ khi thành lập vào đầu thế kỷ trước. NNR Global Logistics đã có mức tăng trưởng hữu cơ tương tự và liên tục kể từ khi doanh nghiệp của chúng tôi được cấp phép lần đầu tiên vào năm 1948.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN