Công ty TNHH New Choice Foods

3 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH New Choice Foods là Công ty vốn nước ngoài 100%. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2007 tại Việt Nam. Chuyên sản xuất thực phẩm (các loại thạch trái cây và kem đá) cung cấp cho thị trường Việt Nam và Quốc tế.