Công Ty TNHH MTV Thương Mại Becamex

  • Công Ty TNHH MTV Thương Mại Becamex

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được thành lập từ năm 2007 từ phương án cổ phần hóa dự án Quốc lộ 13 theo Quyết định của UBND tỉnh số 1131/QĐ-UBND. Đến nay, Becamex IJC đã từng bước trở thành một trong các doanh nghiệp có thế mạnh về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ.

Các lĩnh vực hoạt động chính
1. Thu phí giao thông
2.Kinh doanh bất động sản
3. Xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng
4. Dịch vụ – Thương mại

Mục tiêu hoạt động và phát triển
1. Phấn đấu trở thành nhà phát triển dự án hàng đầu khu vực và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà và cả nước.
2. Đẩy mạnh và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, phát triển các dự án nhà ở gắn với dịch vụ thương mại tại các khu dân cư tập trung.
3. Nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh và thương hiệu, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động thu phí giao thông.
4. Phát triển đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, có tâm và tầm nhìn cùng công ty phát triển bền vững.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN