Công Ty TNHH MTV QLTS TAMCARE

  • Công Ty TNHH MTV QLTS TAMCARE

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV TAMCARE được thành lập ngày 14/9/2016 số giấy phép kinh doanh 3702477208 tại SKH & ĐT Tỉnh Bình Dương. 
Do ông Nguyễn Minh Tâm sáng lập và điều hành.
Ông Nguyễn Minh Tâm là người có hơn 20 kinh nghiệm trong việc vận hành và quản lý KCN nổi tiếng và gần 10 năm kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho nhiều trong trình nhà máy và tòa nhà.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN