Công Ty TNHH May Mặc Prominent

  • Công Ty TNHH May Mặc Prominent

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH May Mặc Prominent chuyên may hàng xuất khẩu sang Mỹ, các nước Châu Âu, 100% vốn đầu tư Hồng Kông

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN