Công Ty TNHH EPE Packaging Việt Nam

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là một tổng công ty tư vấn và thiết kế giải pháp đóng gói, EPE cung cấp các sản phẩm tốt nhất như là một " giải pháp tòan diện " bằng cách giảm thiểu thời gian và chi phí cần thiết để cung cấp cho khách hàng của mình . Đến nay, công ty đã có một mạng lưới toàn cầu với hơn 50 văn phòng , nhà máy và các đơn vị liên quan trong tám quốc gia trong đó có Nhật Bản, để nhanh chóng cung cấp một loạt các dịch vụ phù hợp cho các khu vực địa phương cụ thể , và đáp ứng kịp thời với nhu cầu từ khách hàng .