Công Ty TNHH Công Nghệ VFS

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

NGÀNH NGHỀ CHÍNH : 

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính

Bán buôn tổng hợp

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Công Ty TNHH CÔNG NGHỆ VFS  đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính .

Với vốn điều lệ 5.000.000.000 VNĐ.