Công Ty TNHH C&H International Vina

  • Công Ty TNHH C&H International Vina

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH C&H International Vina thành lập năm 2017 chuyên:
- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
- Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN