Công Ty CPĐT Dịch Vụ Địa Ốc Hòa Phát

  • Công Ty CPĐT Dịch Vụ Địa Ốc Hòa Phát

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ địa ốc Hòa Phát được thành lập ngày mùng 09 tháng 05 năm 2018. Khởi đầu thành công với dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản, đến nay Địa Ốc Hòa Phát đã phát triển lớn mạnh và mở rộng quy mô

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN