CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa Chỉ:
141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
3 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Giới thiệu công ty

Mục lục

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm:

Môi giới chứng khoán

Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tự doanh; Bảo lãnh phát hành

Lưu ký chứng khoán

Chứng khoán Phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch Chứng khoán Phái sinh.

Chúng tôi khát khao xây dựng Rồng Việt trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam vào năm 2030 với việc kiến tạo thành công hệ sinh thái tài chính-đầu tư dành cho khách hàng của Rồng Việt. Chúng tôi mong muốn “Kiến tạo tương lại thịnh vượng” cho khách hàng, cổ đông, người lao động và góp phần xây dựng nên một nước Việt Nam hùng cường-thịnh vượng.