Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

  • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TTF dẫn đầu trong tư vấn thiết kế, sản xuất và thi cộng nội ngoại thất cho hàng loạt dự án lớn trong và ngoài nước.

Công ty có hệ thống data center hiện đại, hạ tầng mạng lớn, nhiều công nghệ mới được áp dụng, sử dụng phần mềm SAP ERP.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

5 CÔNG VIỆC HẾT HẠN