Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Bình Dương

2 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TẦM NHÌN

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển chủ lực kinh doanh Bất động sản, sản xuất vật liệu và xây dựng tạo thế chân kiềng cho sự phát triển vững bền.

SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TDC cam kết đem lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho khách hàng bằng những sản phẩm, dịch vụ có ưu thế vượt trội.
Giá trị cốt lõi là sự hài lòng của khách hàng, hài hòa giữa lợi ích khách hàng – doanh nghiệp – cộng đồng. Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch, tôn trọng, đạo đức và hiệu quả.