Công ty CareerLink's Client

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty CareerLink's Client

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty CareerLink's Client hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng công việc và thời hạn hoàn thành.
- Giám sát tiến độ sản xuất, khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất như thiếu hụt nhân viên, vật liệu hay trục trắc máy móc.
- Nhập dữ liệu yêu cầu theo yêu cầu.
- Quản lý hồ sơ, giấy tờ, bao gồm các loại hóa đơn, đơn đặt hàng,...