CHI NHÁNH MIỀN TRUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Địa Chỉ:
Quảng Trị, Việt Nam
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CHI NHÁNH MIỀN TRUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Giới thiệu công ty

Mục lục

Chị nhánh Miền Trung - Công ty cổ phần SCI E&C thuộc SCI E&C là doanh nghiệp xây dựng chuyên thực hiện các dự án về năng lượng và hạ tầng.