BRANCH PHUC THINH PRODUCTION, TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY

BRANCH PHUC THINH PRODUCTION, TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Địa Chỉ:
1/5B Đường Linh Đông, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
4 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng BRANCH PHUC THINH PRODUCTION, TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu công ty

Mục lục

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

1/5B Đường Linh Đông, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM

PHUCTHINHFOOD cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh  xác định các thành viên của PHUCTHINHFOOD là tài sản quý giá nhất. PHUCTHINHFOOD  cam kết: trọng dụng hiền tài, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất về tài năng và cuộc sống thịnh vượng về vật chất, phong phú về tinh thần. Để thực hiện cam kết này PHUCTHINHFOOD  đảm bảo bốn quyền sau đây cho mỗi thành viên:

Quyền phát triển tài năng: Được đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc, được chủ động, sáng tạo trong công việc được giao, được ghi nhận và bù đắp thích đáng với đóng góp cho PHUCTHINHFOOD…
Quyền an toàn và an ninh: Được hưởng BHYT, BHXH, an toàn lao động…
Quyền dân chủ: Được tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến công việc của mình, được phản ánh ý kiến cá nhân trực tiếp cho mọi cấp lãnh đạo…
Quyền tự do: Tự do ngôn luận, tự do lập các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ theo sở thích… phù hợp với văn hóa và quy định của pháp luật.